نـام کاربری :
کلـمه عبـور :
  

تعرفه درج آگهی در سایت سالنها

محل درج آگهی تعرفه درج آگهی
ثبت سالن رایگان
درج نیازمندیها رایگان
صفحه اختصاصی 300/000 تومان سالیانه
A - B 700/000 تومان سه ماهه
C - D 600/000 تومان سه ماهه
F1 تا F6 400/000 تومان سه ماهه
S1 تا S4 500/000 تومان سه ماهه
Slider A - B 1/000/000 تومان سه ماهه
صفحه اختصاصی برای مشتریان بنری 100/000 تومان سالیانه

ارسال کارشناس جهت مشاوره رایگان میباشد.


سالنها
سالنها
سالنها
سالنها
سالنها
سالنها
سالنها
سالنها